رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

معرفی شرکت رهاورد ذوب ایرانیان

شرکت رهاورد ذوب با تجربه کاری بالا در زمینه تولید آندهای فداشونده و با برخورداری از کادر متخصص در رشته خوردگی روز به روز به دانش فنی خود افزوده و با این پشتوانه مراتب ارتقاء کیفیت تولیدات خود را فراهم می نماید امروزه بهبود مداوم سیستم در هر مجموعه ای ، پویایی و کیفیت را در آن مجموعه بدنبال خواهد داشت و این فرآیند رمز ماندگاری هر مجموعه ای می باشد .
شرکت رهاورد ذوب با سرلوحه قراردادن این تکنیک دائما در پی تغییرات در سیستم خود به سوی بهره وری می باشد اخذ گواهینامه های اروپایی در گذشته و گواهینامه ردهبندی ایرانیان از داخل کشور جزء تائیدیه های این شرکت می باشد ، البته تائیدیه های اصلی ، رضایت مشتریان در طی بیش از ده سال فروش محصولات این شرکت می باشد که مشتریان با اطمینان برند رهاورد ذوب را انتخاب نموده و از محصولات این شرکت استفاده مینمایند. برند رهاورد ذوب ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی کشور بوده و هیچ شرکتی حق فروش محصولات خود با این برند را ندارد و در صورت مشاهده پیگرد قضایی دارد.