رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

آندهای منیزیم > آند Pipeline

عنوان :

آند Pipeline

دسته : آندهای منیزیم

آند Pipeline آندهای منیزیم

آند Pipeline :

آند منیزیم

 

 

“O” Section

Code No .

A

B

C

Net Wt .

Gross Wt .

MB200

-

90

690

6.75

20

MB236

-

108

622

10.0

23.6

MB563

-

200

425

22.74

56.3

MB680

-

200

510

27.2

68

 


 

آند منیزیم

 

 

“D” Section

Code No .

A

B

C

Net Wt .

Gross Wt .

MB073

89

92

203

2.3

7.3

MB114

89

92

441

4.1

11.4

MB182

114

114

527

7.7

18.2

MB240

122

122

559

10.0

24.0

MB295

148

135

603

14.5

29.5

MB573

159

164

622

23.2

57.3

MB237

108

102

1524

27.3

Unpacked