رهاورد ذوب ایرانیان

تولید کننده آندهای فداشونده

سیستم آنتی فولینگ

آند روی


در جاهائیکه از آب دریا جهت شیرین سازی و خنک کردن سیستمهای داخلی استفاده میکنند موجودات و باکتریهای ریز وارد تاسیسات و لوله ها میشوند و به تدریج با تولید مثل و مرگ آنها رسوباتی به وجود می آید که باعث گرفتگی تاسیسات و در نهایت از کار افتادگی آنها میشود
با بکارگیری آندهایی از جنس آلومینیوم و مس و همچنین با اعمال جریان از طریق ترانس بر روی آنها میتوان از ورود این موجودات به مخازن ورودی جلوگیری کرد .
که شرکت رهاورد ذوب توانایی تولید این آندها در ابعاد و اشکال مختلف جهت سیستم های آب شیرین کن در پالایشگاهها و کشتیها را دارا می باشد .
در عکس زیر نمونه ای از مشکلات فوق بهمراه راه حل را مشاهده میکنید
 

آند روی